ממוצע הילדים במשפחה ישראלית עומד על כשלושה ילדים למשפחה, זהו הממוצע הגבוה ביותר למדינות המערב. לאור הנתון הזה אפשר להבין את ריבוי מקומות הבילוי המותאמים לילדים במדינת ישראל. החופשות הרבות בהן צריך להעסיק את הילדים, מגדילות את החיפוש אחרי אטרקציות  →